Nachrichten aus Aserbaidschan

Iran in een nieuwe executiefase – 24 uur |

Bron: CNN

Vertaling: Innovatief

de Verenigde Staten van Amerika“Executie in Iran is geen nieuw fenomeen, maar nu ligt de zaak anders”, werd gepubliceerd op de website van de zender CNN. De auteurs van het artikel zijn CNN-medewerkers Artemis Moshtagian (Moshtagian is een veel voorkomende achternaam onder moslims in Iran) en Mohammad Abdulbari. Brengt de Engelse vertaling van het artikel onder de aandacht van de lezers.

Iraans De Islamitische Republiek behoort al lang tot de beulen van de wereld.

Analisten in de afgelopen maanden protest Het regime voerde ook de doodvonnissen en executies naar een andere dimensie voor degenen die aan de protesten deelnamen.

Gestart vanaf september 2022 protest verschillende leden van de beweging zijn al geëxecuteerd. Critici regelen deze executies niet rechtbank Dit is het resultaat van overhaaste beslissingen in het proces.

Volgens het rapport gepubliceerd door “Amnesty International” in mei 2022, in 2021 Iraans Het regime executeerde 314 mensen. het is 2020vergeleken met het jaar 20 de belangstelling is groot. De meeste van degenen die destijds werden geëxecuteerd, werden schuldig bevonden aan drugsdelicten.

Sociale activisten zeggen dat het in september 2022 is begonnen protest de deelnemers aan de acties zijn oneerlijker rechtbank We hebben te maken met processen.

verdedigers van rechten gevangenisstraf Ze waarschuwen dat het aantal ter dood veroordeelden nog verder kan oplopen.

Volgens CNN zitten er momenteel minstens 43 mensen in de dodencel. Dit is het aantal leden van de groep genaamd “1500 Reacties”. 10Hij denkt dat hij 0 kan bereiken.

“Human Rights Watch” internationale mensenrechtenorganisatie Iraans Homeland Security-inspecteur Tara Sepehrifar zei tegen CNN: “De beschuldigde activisten rechtbank Tijdens hun proces wordt hun het recht ontnomen om de advocaat van hun keuze te kiezen, ze worden gemarteld, gedwongen te bekennen en uiteindelijk naar de galg gestuurd.”

VNover mensenrechten hoger Commissaris Volker Türk maakte onlangs bekend dat Iran zijn zwaard heeft getrokken en massaal mensen heeft vermoord. misdaad zijn werk volgen. Ali De commissaris beschouwde dit als een staatssanctie voor moord.

Critici zeggen dat de Iraanse autoriteiten de doodstrafbepalingen van de wet op deelnemers aan recente protesten op een zeer willekeurige manier van rechts naar links hebben toegepast.

Volgens de informatie van de Iraanse officiële media zijn tientallen overheidsmedewerkers en aanhangers, van medewerkers van veiligheidsdiensten tot leden van “Besic” (vrijwilligersgroep die binnen de Revolutionaire Garde opereert), gedood tijdens de protesten. Iraanse mensenrechtenverdedigers zeggen dat 481 demonstranten zijn gedood nieuws zij geven

Tara Sepehrifar zegt dat de veiligheidstroepen tijdens de rellen eigenlijk hetzelfde waren omgekomen “Er moet echter worden opgemerkt dat de Iraanse autoriteiten de doodstraf niet langer alleen toepassen op grond van de opzettelijke moord – het opzettelijk doden van een bewaker – clausule.”

Hoogstwaarschijnlijk ziet het regime dat de doodstraf effect heeft en mensen afschrikt die niet onverschillig staan ​​tegenover de dood van een jonge vrouw, Mahsa Amini, drie dagen nadat ze in september 2022 werd gearresteerd wegens het overtreden van de hijabregels. , hun stem verheffend en de straten vullend met protestkreten.

“Procedures en moorden maken deel uit van de repressiemachine die het regime heeft gebouwd om te laten zien dat het de controle over het land niet heeft verloren, het heeft de macht, en om de angst in de samenleving te versterken”, zegt Tara Sepehrifar.

VNVolgens de Iraanse Mensenrechtenraad wordt de “oorlog tegen God”-clausule in de sharia, waarop de doodstraf staat, op grote schaal misbruikt tijdens het proces tegen demonstranten in Iran.

Deze situatie stuit op kritiek in het land.

Mohsun Borhani, een professor aan de Universiteit van Teheran en een expert op het gebied van islamitisch recht, is een van degenen die zich verzetten tegen het gebruik van aanklachten tegen demonstranten die in de sharia als godslastering worden beschouwd.

In december vorig jaar zei Mohsun Borhani in een televisiedebat dat hoewel de geëxecuteerde demonstranten schuldig werden bevonden aan oorlog tegen God, hun acties niet overeenkwamen met deze aanklacht.

Volgens Mohsen Borhani wilden de demonstranten de bewakers bang maken, niet met hun wapens neerschieten: “Een dergelijke actie is absoluut onverenigbaar met het concept van oorlog, omdat de oppositie van het volk tegen de regering is, niet tegen de regering. ” burgers.”

Herinnerend dat Mohsun Shekari, de eerste demonstrant die op gerechtelijk bevel werd geëxecuteerd, schuldig werd bevonden aan het verwonden van de officier, stelt Tara Sepehrifar dat er onder de andere ter dood veroordeelde demonstranten ook nog meer bizarre beschuldigingen zijn begaan: schade aan staatseigendom. Er is het gebruik van wapens om staatseigendom in brand te steken en terreur te verspreiden.

Volgens sociale activisten proberen de Iraanse autoriteiten degenen die antwoorden zoeken op de vraag waar, wanneer en hoe de ter dood veroordeelden zullen worden geëxecuteerd, in verwarring te brengen. informatie Bouw een netwerk op en verspreid desinformatie op een georganiseerde manier.

Zo twitterde Atena Daemi, die vecht voor mensenrechten, dat sommigen van Iran informatie over de vrijlating van verschillende activisten wier agentschappen ter dood waren veroordeeld nieuws en toen we contact opnamen met de families van de veroordeelden, bleek dat een leugen te zijn.

Activisten zeggen dat het niet genoeg is om het Iraanse regime te veroordelen.

Europeese Unie trok conclusies uit deze kritiek en begon te praten over een nieuw pakket sancties tegen Iran. Ook wordt de kwestie van de erkenning van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) als terroristische organisatie besproken. Al Europa Er zijn mensen in de vakbond die dit voorstel steunen.Nachrichten aus Aserbaidschan

Ähnliche Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"