Deutschland

De prijs van goederen en diensten in Duitsland is zojuist iets goedkoper geworden

De consumentenprijsindex voor Duitsland, die de gemiddelde prijsverandering meet voor alle goederen en diensten die huishoudens voor consumptiedoeleinden kopen, laat zien dat de inflatie in november afneemt.

ADVERTENTIE

Uit de laatste voorlopige cijfers, vrijgegeven door het Federaal Bureau voor de Statistiek van Duitsland, bleek woensdag dat de maandelijkse consumentenprijzen deze maand meer daalden dan verwacht.

“Het inflatiecijfer in Duitsland zal naar verwachting in november 2023 +3,2% bedragen. Dit is het laagste niveau sinds juni 2021 (+2,4%). Het inflatiecijfer wordt gemeten als de verandering in de consumentenprijsindex (CPI) vergeleken met de dezelfde maand een jaar eerder”, zei Destatis.

Het statistiekbureau merkte op basis van de tot nu toe beschikbare resultaten ook op dat de consumentenprijzen in oktober 2023 naar verwachting met 0,4% zullen dalen. Het inflatiecijfer exclusief voedsel en energie, vaak de kerninflatie genoemd, zal naar verwachting +3,8% bedragen. .

“De jaar-op-jaar daling van de energieprijzen met 4,5% had een bijzonder dempend effect op de inflatie in november 2023. Hier was sprake van een basiseffect als gevolg van het zeer hoge energieprijsniveau van het voorgaande jaar. de prijzen (+5,5%) stegen in november 2023 niet zo veel als in de voorgaande maanden”, voegde Destatis eraan toe.

Wat heeft de Duitse economie tegengehouden?

Terwijl Duitsland worstelt met economische uitdagingen, benadrukte Osama Rizvi, econoom en analist, verschillende factoren die hebben bijgedragen aan een complex scenario dat het financiële traject van het land tot ver in 2024 zou kunnen bepalen.

Ondanks een lichte versoepeling van de neergang werpen de dreigende problemen een schaduw op de economische grootmacht van Europa.

Woningbouw kampt met tegenslag

De woningbouwsector in Duitsland kreeg in oktober te maken met een aanzienlijke tegenslag, waarbij maar liefst 22,2% van de bedrijven projecten annuleerde, wat de hoogste stijging sinds 1991 betekende.

De mondiale macro-economische druk, waaronder de stijgende schuldenlasten en de strengere kredietvoorwaarden van de G7-landen, in combinatie met hogere rentetarieven, creëren een onherbergzame omgeving voor groei.

Als deze trend zich voortzet, kunnen consumenten het komende jaar een verdere inkomensdruk ervaren.

Dalende nieuwbouworders

Wat de zorgen nog groter maakt, is de dalende trend in nieuwe orders voor constructies. Van de 46,6% in september steeg de daling van het aantal orders tot 48,7% in oktober, een schril contrast met de 18,7% die in oktober 2022 werd opgetekend, wat neerkomt op een aanzienlijke daling van 166% op jaarbasis.

Aangezien de bouwsector 6% bijdraagt ​​aan het Duitse bbp en een vijfde van de totale productie voor zijn rekening neemt, heeft deze neergang niet alleen gevolgen voor de sector, maar ook voor één op de tien banen.

De post-Covid-injectie van miljarden in de sector resulteerde in te dure waarderingen, waarbij de huizenprijzen tussen 2015 en 2022 met 66% stegen. De recente stopzetting van de bouw van de Hamburgse Elbtoren, met een totale kostprijs van 1,38 miljard dollar, draagt ​​bij aan de economische problemen.

Stijgende kosten en materiaalschaarste

Een stijging van de grondstoffenprijzen met 40% sinds de tijd vóór de coronacrisis, in combinatie met de tien renteverhogingen van de Europese Centrale Bank, heeft de koopkracht en het vertrouwen van de consument uitgehold, wat heeft bijgedragen aan de sterk stijgende inflatie.

De waarschuwing van BaFin over mogelijke verdere dalingen van de vastgoedwaarderingen, geïllustreerd door de schuldenlast van Adler Group SA en het stopgezette Elbtower-project, duidt op structurele zwakheden in de Duitse economie.

Met name werd in 2023 geen enkel nieuw spoorwegproject goedgekeurd, wat de bredere uitdagingen onderstreept waarmee de ontwikkeling van de infrastructuur wordt geconfronteerd.

De begrotingscrisis dreigt groot te worden

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarschuwt voor een begrotingscrisis in Duitsland, waarbij de geplande uitgaven in de miljarden euro’s in twijfel worden getrokken, met mogelijke gevolgen voor de gehele Europese economie. Robert Grundke van de OESO benadrukt dat verminderde investeringen en uitgaven in Duitsland een trapsgewijze impact kunnen hebben op de EU-economie.

Een recent rapport van de Duitse Raad van Economische Experts voorspelt een marginaal herstel in 2024, aangezien het Duitse bbp in 2023 op het punt staat met 0,4% te krimpen.

Nachrichten

Ähnliche Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"